Každý obřad začíná vždy v celou hodinu, což poskytuje dostatek času i na fotografování ve všech přístupných prostorách. Hudbu nezajištujeme, mužeme však poskytnout kontakt na klavíristu nebo hudebníka s aparaturou. Datum a čas je nutné dohodnout na matrice Mĕstského úřadu Sedlčany po konzultaci s kastelánem. Platba probíhá na místĕ před obřadem.

KONTAKTY:
Theresa Lobkowicz

tel. +420 734 370 595
email: kontakt@cerveny-hradek.com
(možnost prohlídky prostor)

Matrika Mĕstkého úřadu Sedlčany
tel. +420 318 821 248 1.28